Ledige Stillinger

Vil du begynne å jobbe i Los & Co?

For øyeblikket har vi følgende ledig stilling:

 


Økonomisjef med IT-ansvar

Vi søker etter en engasjert og forretningsorientert Økonomisjef med ansvar for IT området i selskapet. Stillingens ansvarsområder er rettet mot økonomistyring, regnskap og forretningsutvikling. I tillegg til løpende oppgaver, vil det være fokus på utviklings- og forbedringsarbeid innenfor økonomiområdet.

Stillingen inngår i byråets ledergruppe og rapporterer til Daglig Leder. Vedkommende vil ha personalansvar for én person. Med en ambisiøs vekststrategi vil Økonomisjefen ha en sentral rolle i den strategiske og forretningsmessige utviklingen til selskapet, og vil således være en viktig sparringspartner for Daglig Leder og Styret.

Selskapet har fokus på digitalisering av rutiner og prosesser, og følgelig har den rette kandidaten også en sterk interesse for IT. Økonomisjefen har organisatorisk ansvar for IT-arbeidet, men har fagpersoner i byrået og hos leverandører til å hjelpe seg på dette området.

Arbeidsoppgaver

 • rapportering til ledelse og styret
 • analyser av måneds- og årsregnskap
 • ansvarlig for budsjetter, prognoser og likviditetsstyring
 • følge opp, analysere og utvikle KPI’er for selskapets finansielle og operasjonelle utvikling
 • aktiv deltagelse i strategiske beslutningsprosesser
 • oppfølging av prosjektleder og konsulenter ift riktig fakturering av kunder
 • prising av byråets tjenester og kontroll på prisendringer pr kunde iht skriftlige avtaler
 • sikre riktige skriftlige avtaler for alle større kundeforhold
 • sikre god intern kontroll og opprettholdelse av offentlige lover og regler
 • kontinuerlig utvikling av selskapets systemer, prosesser og rutiner innenfor økonomi og IT
 • hovedkontakt mot revisor og løpende kontakt med myndighetene

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/Master eller tilsvarende
 • 5-10 års operasjonell erfaring fra økonomi og regnskap
 • god økonomi- og regnskapsforståelse
 • erfaring fra prosjektbasert organisasjon
 • sterke Excel- og PowerPoint- kunnskaper
 • generelt et sterkt engasjement for IT
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

For å lykkes og trives i rollen, må du ha en kommersiell og forretningsorientert legning og et brennende ønske om å skape resultater. Du må være analytisk, strukturert og initiativrik, og være dyktig på ledelse, samarbeid og kommunikasjon. Du er trygg på deg selv og har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper. At du er sterk på gjennomføring og opptatt av kvalitet i leveransene er en selvfølge, og det samme er høy arbeidskapasitet og evne til å ha mange baller i luften samtidig i en hektisk hverdag. En positiv og lagorientert holdning vil også være viktig for å bli en sentral del av miljøet i selskapet.

Vi tilbyr

Til den rette kandidaten kan vi tilby en spennende stilling i et kompetent og uformelt miljø, hvor du vil få en sentral stilling i et selskap i endring og vekst. Selskapet holder til i hyggelige lokaler på Vippetangen i Oslo. Konkurransedyktige betingelser.

Søk på denne stillingen

 


Vi er alltid interessert å høre fra flinke personer, så ta gjerne kontakt med Ellen Fougner ellen@losco.no

 

BESØKSADRESSE

Skur 41
Vippetangen
0150 Oslo

POSTADRESSE

Postboks 398
Sentrum
0103 Oslo