Ledige Stillinger

Vil du begynne å jobbe i Los & Co?

For øyeblikket har vi følgende ledige stillinger:

 


Økonomisjef med IT-ansvar

Vi søker etter en engasjert og forretningsorientert Økonomisjef med ansvar for IT området i selskapet. Stillingens ansvarsområder er rettet mot økonomistyring, regnskap og forretningsutvikling. I tillegg til løpende oppgaver, vil det være fokus på utviklings- og forbedringsarbeid innenfor økonomiområdet.

Stillingen inngår i byråets ledergruppe og rapporterer til Daglig Leder. Vedkommende vil ha personalansvar for én person. Med en ambisiøs vekststrategi vil Økonomisjefen ha en sentral rolle i den strategiske og forretningsmessige utviklingen til selskapet, og vil således være en viktig sparringspartner for Daglig Leder og Styret.

Selskapet har fokus på digitalisering av rutiner og prosesser, og følgelig har den rette kandidaten også en sterk interesse for IT. Økonomisjefen har organisatorisk ansvar for IT-arbeidet, men har fagpersoner i byrået og hos leverandører til å hjelpe seg på dette området.

Arbeidsoppgaver

 • rapportering til ledelse og styret
 • analyser av måneds- og årsregnskap
 • ansvarlig for budsjetter, prognoser og likviditetsstyring
 • følge opp, analysere og utvikle KPI’er for selskapets finansielle og operasjonelle utvikling
 • aktiv deltagelse i strategiske beslutningsprosesser
 • oppfølging av prosjektleder og konsulenter ift riktig fakturering av kunder
 • prising av byråets tjenester og kontroll på prisendringer pr kunde iht skriftlige avtaler
 • sikre riktige skriftlige avtaler for alle større kundeforhold
 • sikre god intern kontroll og opprettholdelse av offentlige lover og regler
 • kontinuerlig utvikling av selskapets systemer, prosesser og rutiner innenfor økonomi og IT
 • hovedkontakt mot revisor og løpende kontakt med myndighetene

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/Master eller tilsvarende
 • 5-10 års operasjonell erfaring fra økonomi og regnskap
 • god økonomi- og regnskapsforståelse
 • erfaring fra prosjektbasert organisasjon
 • sterke Excel- og PowerPoint- kunnskaper
 • generelt et sterkt engasjement for IT
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

For å lykkes og trives i rollen, må du ha en kommersiell og forretningsorientert legning og et brennende ønske om å skape resultater. Du må være analytisk, strukturert og initiativrik, og være dyktig på ledelse, samarbeid og kommunikasjon. Du er trygg på deg selv og har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper. At du er sterk på gjennomføring og opptatt av kvalitet i leveransene er en selvfølge, og det samme er høy arbeidskapasitet og evne til å ha mange baller i luften samtidig i en hektisk hverdag. En positiv og lagorientert holdning vil også være viktig for å bli en sentral del av miljøet i selskapet.

Vi tilbyr

Til den rette kandidaten kan vi tilby en spennende stilling i et kompetent og uformelt miljø, hvor du vil få en sentral stilling i et selskap i endring og vekst. Selskapet holder til i hyggelige lokaler på Vippetangen i Oslo. Konkurransedyktige betingelser.

Søk på denne stillingen


Head of Digital Media

Søknadsfrist: ASAP

Vi ser nå etter en rådgiver for vår satsning innen digitale medier. Som Head of Digital Media vil du få ansvaret for at våre kunder utnytter de digitale og sosiale kanalene best mulig både kreativt, teknologisk og økonomisk. Du vil jobbe tett med kundene for å ivareta og utvikle deres merkevarer og kommunikasjon og sammen med våre kreatører, rådgivere og konsulenter bidra til at de kreative konseptene vi lager, blir distribuert på en best mulig måte.

Kompetanseområdet Media Solutions jobber som et moderne in-house media- og digitalbyrå, med konseptutvikling og rådgivning for distribusjon av innhold gjennom bruk av primært digitale og sosiale kanaler, men også gjennom tradisjonelle massekommunikasjons kanaler. Personene her kommer fra mediebyråer, markedsavdelinger, CRM-avdelinger, rene digitale rådgivningsmiljøer og oppstartsvirksomheter.

Media Solutions jobber med rådgivning og plalegging for alle kjøpte, egne og fortjente medier. Vi jobber også med å hjelpe kunder til å oppnå økt synlighet gjennom SEO.

Vi ser etter deg med en sterk digital bakgrunn, med interesse og kunnskap om hvilke muligheter som ligger i teknologi. Du sitter kanskje i et mediebyrå i dag, eller du har en sentral digital rolle i en markedsavdeling eller i et annen teknologimiljø. Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom våre andre kompetanseområder innen design og innhold. Det er viktig at du er vant til å jobbe med strategisk rådgivning såvel som taktisk kommunikasjon og merkevareutvikling. I tillegg har du et sterkt fokus på ROI. Du er vant til å jobbe med utgangspunkt i innsikt og analyse når du legger planer, rådgir kundene dine og inspirerer teamene du jobber med, og du er flink til å se det store bildet når du bidrar til å utvikle merkevarer generelt. Vi går ut i fra at du trives med å jobbe på engelsk med enkelte internasjonale kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Konseptutvikling for digitale plattformer i samarbeid med kreatører og designere
 • Ansvarlig for å styre rådgivning rundt digital innholdsdistribusjon:
  • på kanalvalg og uttak
  • best practice i sosiale medier
  • på valg av tekniskes løsninger/systemer
  • på valg av samarbeidspartnere
 • Faglig ansvar for SoMe og utarbeide strategier på både et overordnet og et detaljert nivå
 • Utarbeide tilbud på Los & Co sine tjenester innen spesielt SoMe-Management til eksisterende og nye kunder
 • Være delaktig i Newbuiss-prosesser der det er relevant
 • Ansvarlig for korrekt bruk av digitale medier ifht markedsføringsregler gjeldene i de respektive markedene
 • Lage og holde foredrag internt og eksternt, og være faglig ansvarlig for digitalt innhold på interne og eksterne arrangementer
 • Forstå og være en pådriver for vår kompetanseutvikling innen digital kommunikasjon i kanal og kunne lede arbeidet innen disse fagområdene
 • Fungere som brobygger mellom kreatørene og de som jobber med taktisk planlegging og spredning (Community Managers)
 • Lede relevante leveranser på vegne av Media Solutions

Rollen blir en fagleder-rolle i Media Solutions-teamet og vil rapportere til Director Media Solutions Unni-Lovise Godager Berge.

For øvrige spørsmål om stillingen ta kontakt med Henrik Sandberg i Mediabemanning. Ønsker du å vise din interesse ved å sende oss en søknad, gjør det via linken på denne siden. Vi behandler søkere fortløpende, så dersom du synes dette høres interessant ut, gi oss beskjed om det så snart som mulig. Søknadsfrist er satt til 15. mars.

Søk på denne stillingen


Digital markedskoordinator

Søknadsfrist: ASAP

Vi ser etter en digital markedskoordinator som vil få et operativt ansvar for å drifte innholdsproduksjon og koordinere planer og aktiviteter i digitale kanaler på vegne av våre kunder.

Kompetanseområdet Media Solutions jobber som et moderne in-house media- og digitalbyrå, med konseptutvikling og rådgivning for distribusjon av innhold gjennom bruk av primært digitale og sosiale kanaler, men også gjennom tradisjonelle massekommunikasjons kanaler. Personene her kommer fra mediebyråer, markedsavdelinger, CRM-avdelinger, rene digitale rådgivningsmiljøer og oppstartsvirksomheter.

Media Solutions jobber med rådgivning og plalegging for alle kjøpte, egne og fortjente medier. Vi jobber også med å hjelpe kunder til å oppnå økt synlighet gjennom SEO.

Som Digital markedskoordinator vil du jobbe med opertative markedsaktiviteter som genererer salg, bygger kjennskap og som skaper engasjement og kundedialog i egne og kjøpte flater. Du vil i all hovedsak jobbe med Community Management, som omhandler å lage posteplaner, produsere innhold til sosiale medier og spre innholdet. Du bør ha erfaring med å bygge målgrupper spesielt på Facebook. Du bør blant annet kunne jobbe med å produsere innhold til og distribuere nyhetsbrev, samt jobbe operativt med CRM-aktiviteter for våre kunder. Du bør kunne produsere og publisere enklere innhold til nettsider, legge planer og gjøre kjøp av annonser i digitale kanaler og i sosiale medier.

Vi ser for oss at du jobber med liknende aktiviteter i en markedsavdeling eller i et mediebyrå i dag. Du er vant til å jobbe strukturert med planlegging og kjøp av annonseplass i digitale kanaler, effektuering av planer og optimalisering. Det er en fordel om du er kjent med CRM arbeid og vet hvordan man best mulig tenker markedsaktiviteter sett opp i mot våre kunders omnichannel-strategier. Du er komfortabel med å jobbe på engelsk, skriver godt norsk og det er fint om du er kjent med Google Analytics, AdWords, Adform/Doubleclick, Facebook Business Manager og lignende, og har erfaring med publiseringsverktøy for SoMe, web og nyhetsbrev.

Du kommer hos oss til å jobbe med blant annet følgende fagområder:

 • Community Management / SoMe Management
 • Performance Marketing (søk, retargeting, programmatisk)
 • CRM og content – oppsett og utsendelse av nyhetsbrev
 • Influencer Marketing, blogg etc
 • Web management og bruk av CMS-systemer
 • Koordinering av digitale markedskampanjer og –aktiviteter i samarbeid med resten av kundeteamene i byrået

Rollen blir en operativ og viktig del av Media Solutions-teamet og vil rapportere til Director Media Solutions Unni-Lovise Godager Berge. Har du øvrige spørsmål knyttet til denne stillingen kan du kontakte ansvarlig rådgiver i Mediabemanning Nejra Kudra eller prosjektleder Camilla Bartnes. Søknadsfrist er satt til 6. mars, men vi behandler søkere fortløpende, så send oss gjerne din søknad i dag.

Søk på denne stillingen


Vi er alltid interessert å høre fra flinke personer, så ta gjerne kontakt med Ellen Fougner ellen@losco.no

 

BESØKSADRESSE

Skur 41
Vippetangen
0150 Oslo

POSTADRESSE

Postboks 398
Sentrum
0103 Oslo