Klimabrølet

BRØØØØØL for klima!

Klimabrølet KF iskrem2

Los & Co har laget film for Klimabrølet, et initiativ for å skape større folkelig oppslutning om klimapolitikk. Filmen skal bidra til nysgjerrighet og ønske om å rope ut mot global oppvarming – også utenfor den tradisjonelle miljøbevegelsen.

Prosjekt status

Pågående

Samarbeidspartnere

År

2019

Initiativtakerne tar tak i noe mange føler på med avmakt. Mens klimakrisen er i ferd med å utfolde seg, har verden gitt seg selv 11 år på å halvere klimagassutslipp. Barn og unge over hele verden samler seg til protester i gatene, men klima uteblir stadig fra toppen av den politiske dagsorden.

-       Med Klimabrølet ønsker vi en markering hvor vi oppfordrer til handling hos alle som ser alvoret i situasjonen. Målet er å samle 100 000 mennesker til å delta på det vi håper vil bli norgeshistoriens største folkemarkering og brøl, sier initiativtager og styreleder i Klimabrølet Even Nord Rydningen.

Klimabrølet er bokstavelig talt en mulighet til å bruke stemmen sin. Alt man trenger å gjøre, er å møte opp foran Stortinget fredag 30. august kl. 15 for en demonstrasjon og et felles brøl.

-       Skal vi klare å bekjempe global oppheting må politikerne forstå at vi, på tvers av politisk tilhørighet og samfunnslag, er mange som står sammen og krever endring. Vi vil at de skal se hva velgerne faktisk er opptatt av, så de tar tak og setter inn nødvendige tiltak for å nå 1,5-gradersmålet, fortsetter Rydningen.

Los & Co er med på laget som pro-bono-partner, og har laget en film som balanserer nettopp alvoret i klimaendringene med positivitet og oppstemthet:

-       Mange kjenner på en håpløshet og lurer på hva de egentlig kan bidra med for å gjøre en forskjell. Derfor har vi laget en film som oppfordrer til å la engasjement og handling overdøve følelsen av maktesløshet. Vi vil at både du, jeg, våre kollegaer og alle Norges bedrifter og foreninger skal få lyst til stille opp for en udiskutabelt god sak, sier Stine Conradi Prøitz, kundeansvarlig hos Los & Co.

-       I filmen har vi forsøkt å gi Klimabrølet en ny stemme som også inkluderer de som tidligere ikke har vært spesielt klimaengasjerte, sier kreatør Eva Reppen.

-       Å stå sammen i et historisk stort folkehav like før valget, med ett felles budskap, betyr mye. Vi vil vise at vi er mange som ønsker å stoppe utslippene og finne de beste løsningene for en bærekraftig fremtid, sier Rydningen.

Les mer om Klimabrølet på klimabrolet.no

Se filmen her: