Telia Norge

FREEDOM for Telia

Los & Co har hjulpet Telia Norge med å utvikle markedsføringskonseptet FREEDOM. Konseptet, som er tuftet på grunnpilarene VÆR FRI, VÆR TRYGG, VÆR DEG SELV, skapte umiddelbart kontroverser da det ble lansert – noe som kort tid etter gikk over til ros og skryt fra medier, forbrukere og debattanter.

Prosjekt status

Pågående

Samarbeidspartnere

Social Club Stockholm

Cinematic Sweden

Hidden AS

År

2019

Det beste utgangspunktet for en bærekraftig utvikling er en grunnleggende optimisme og en sterk tro på hva enkeltmennesket kan få til – både alene og i samspill med andre. Og de beste løsningene utvikles ikke av mennesker som tenker likt, men av de som trives bedre utenfor enn inni boksen. Derfor tilbyr Telia fleksible mobile løsninger, tilpasset folks liv, behov og bruk. Trygghet er også essensielt. Dette er grunnen til at Telia har innledet et samarbeid med nettrolljeger Mia Landsem samt igangsatt flere initiativ som vil gi folk en tryggere mobilhverdag. Telia heier på alle som tør å være seg selv og ønsker å drive verden videre – og mobilselskapet applauderer skaperkraft og viljen til å kjempe mot begrensninger og fastlåste tankemønstre.

Bruken av nettrolljeger Mia Landsem som heltinne i reklamefilmen, førte til sinne og aggresjon blant enkelte grupperinger i sosiale medier. Hatet som kom til overflaten viste hvor aktuell kampen mot netthets er og det ble tydelig at Telias frihetsbudskap er mer relevant enn noensinne.

Det ble også et voldsomt engasjement rundt scenen der en ung kvinne tar av seg en hijab og en annen tar den på. Reaksjonene ble grundig debattert i riksdekkende media og blant selskapets engasjerte kunder. Telia stod stødig i stormen og vek ikke en tomme fra prinsippene om ytringsfrihet og den enkeltes rett til å ta selvstendige valg. Dette fikk de respekt og anerkjennelse for. 

Se omtale av kampanjen i Dagsrevyen og Dagsnytt 18.

I tiden fremover kommer Telia til å fortsette å sette frihet på dagsordenen i sin kommunikasjon. Både i form av den friheten mobilteknologi kan være med på å skape, men også den grunnleggende retten alle har til å være trygge, frie og seg selv.