Nor-Shipping – Visuell identitet, Design, Identitet

Ny strategi og visuell identitet for Nor-Shipping

Vårt forhold til havet – forvaltning, verdiskaping og kunnskap – er selve fundamentet i Norges historie. Norge har derfor vært en naturlig hjemmebane for Nor-Shipping, en av verdens viktigste møteplasser for maritim næring siden 1965, som nå samler over 40 000 bransjefolk i Oslo annethvert år.

Prosjekt status

Ferdigstilt

Samarbeidspartnere

År

2018

Men nye globale utfordringer og behov stiller nye krav. FN er tydelig på at bærekraftig verdiutvikling i havrommet skal gi mat, energi, medisiner, mineraler og grønn transport som verdens økende befolkning trenger.

I 2017 var det derfor behov for en ny strategi for å rigge Nor-Shipping best mulig i møte med fremtiden:

– Maritim næring har potensial til å bli enda viktigere fremover, men vi trenger nye allianser, ny teknologi og vi må ta i bruk eksisterende løsninger på nye måter, forteller direktør for Nor-Shipping, Per Martin Tanggaard.

Norshipping Visuell Identitet

I tråd med sitt nye strategiske fundament signerte Nor-Shipping høsten 2018 en samarbeidsavtale med FN, og forpliktet seg til å jobbe aktivt for flere av verdens bærekraftsmål:

– Nor-Shipping skal være en arena for alle som ønsker å identifisere og skape bærekraftige forretningsmuligheter på, i og under vann. I samarbeid med FN skal vi bidra til å sette agenda for den maritime bransjen på en helt ny måte, med ambisjonen om å være den viktigste arenaen for bærekraftige løsninger i havrommet, sier Tanggaard.

Los & Co har bidratt som rådgiver i strategiprosessen og har utviklet en ny visuell profil for å tydeliggjøre Nor-Shippings nye posisjon:

– Los har vært en god samarbeidspartner i arbeidet med vårt nye strategiske fundament. De har virkelig satt seg inn i det vi jobber med, og sett ting med nye øyne. De har også vært med på å lage vår nye visuelle profil. Resultatet av dette arbeidet er vi utrolig stolte av, sier Tanggaard.

Karl Johan på en sommerdag
Norshipping Visuell Identitet 3
Norshipping Visuell Identitet 5