Norges Skiforbund

RAW AIR – navn og visuell identitet

RAW AIR Logo

Hvordan utvikle et navn og identitet for verdens mest ekstreme og intense hoppturnering? I samarbeid med Norges Skiforbund og NRK var ambisjonen å utvikle et konsept som ikke ligner noe annet som har vært gjort i hoppsporten tidligere. Vi ønsket at konseptet skulle fremstå annerledes og unikt, uten å miste tilhørigheten til sporten.

Prosjekt status

Ferdigstilt

Samarbeidspartnere

NRK

År

2017

– Vi ønsket å si noe om både selve sporten, Norge, naturkreftene og den ekstreme mentale utfordringen hver utøver opplever. Også ønsket vi å lage et navn som skulle være enkelt, umiddelbart og engasjere nye publikumsgrupper over hele verden, forteller designer Marianne Christie Ryalen.

Resultatet ble RAW AIR.

RAW AIR - Logo 2017

En kraftig kombinasjon

RAW representerer på den ene siden det vinterlige, intense og kraftfulle, og på det andre siden den ubeskyttede tilstanden hopperne befinner seg i. Til sammen er det med på å fortelle noe om den mentale situasjonen hopperne føler på toppen av bakken.

AIR sier noe om naturkreftene utøverne møter. Luften i Norge er lunefull, skifter brått og krever full konsentrasjon. Temperaturen stiger like hurtig som den synker. Tåken erstattes av et snødrev før det går over til regn. Alt i løpet av en omgang.

– Kombinasjonen av RAW og AIR skaper en kraftig kobling av disse idéene, et attraktivt navn, spesielt for den yngre målgruppen. Det er lett å uttale for utenlandske journalister, og det er kort og lett å huske, forteller Ryalen.

Design av logoen

Fordi RAW AIR skal tiltrekke seg helt nye og yngre målgrupper, var det viktig med et tøft visuelt uttrykk som bryter med kategorispråket. Det var derfor essensielt å være tydelig på skihopp i selve logosymbolet.

– Logoen visualiserer en skihopper i svevet, og asymmetrien i symbolet forsterker nerven og spenningen i konkurransen. Det er med på å skape en bevegelse og dynamikk i logoen, forteller Ryalen.

I tillegg kan symbolet leses som en W, som er ment å oppsummere ordet RAW.

– Kombinasjonen av det disse har resultert i kraftfullt symbol med en kommersiell appell. Den har en retning, en brodd og en edge, avslutter Ryalen.

Jobben har vært et tett samarbeid mellom designere i Los & Co og grafisk avdeling i NRK. Her kan du se promovideoen, der logoen er representert.