Q-Meieriene

Design av skrifttype for Q-Meieriene

Q-visuelt-1

Q Sans

Som et bærende element i Q-meierienes nye visuelle identitet behøvde vi én skrifttype som løste alle behov fra produktnavn på emballasjen til brødtekst på nettsider. Resultatet ble en grotesk med sterk karakter i to displaysnitt og to tekstsnitt.

Prosjekt status

Ferdigstilt

Samarbeidspartnere

Stefan Ellmer

År

2018

Visjonen er at Q Sans skal vare lenge, og overleve kommende oppdateringer av identiteten; et tidløst, sterkt og særegent visuelt uttrykk som er anvendelig – og som lett kan utvides med flere snitt. En sentral betingelse var å lage ett konsept som fungerer like godt på skjerm som i vanlig trykk og mer krevende trykkmetoder på emballasje. Derfor lagde vi både tittelsnitt og tekstsnitt – begge i regular og bold.

For å skape liv og variasjon i skriftbilder og produktnavn har vi designet et omfattende sett med alternative former som er lett å bruke i praksis. Vi har hentet inspirasjon fra en rekke skrittyper: Vectoras ekstreme x-høyde, Circulars enkelhet; Floras lek med kursiv; Cosmos’ uttrykk; og til og med antikvaer som Joanna og Méridien.

Q-visuelt-.012
Q-visuelt-.010
Q-visuelt-3
Q-visuelt-5
Q-visuelt-15
Q-visuelt-11

Q-visuelt-16