Handelshøyskolen BI

The Business of Gender Equality

Handelshøyskolen BI trekker frem den økonomiske verdien av likestilling når de skal overbevise internasjonale studenter om å ta sin businessutdannelse i Norge. 

Prosjekt status

Pågående

Samarbeidspartnere

The Film Agency Oslo

År

2019

Kampanjen er en del av det internasjonale markedsføringskonseptet for BI, Stand Out Go North. Konseptet tar tak i særegne forhold ved Norge for å gjøre landet til et mer attraktivt studieland.

– I årets kampanje ønsker vi å kommunisere at likestilling gir stor samfunnsøkonomisk gevinst og at det lønner seg å legge til rette for at kvinner jobber, også etter at de har fått barn. I Norge har vi langt på vei fått til dette. Andelen yrkesaktive kvinner i Norge er på 72,4 %, mens snittet i OECD-land kun er på 60,1 %, sier Anette Skott, Head of Marketing ved Handelshøyskolen BI.

Skjermbilde 2019 05 07 kl 11 39 14

Vi inviterte derfor internasjonale studenter til Norge og The Gender Equality Experience, så de kunne se og erfare hvordan vi tilrettelegger for likestilling, og hvilke fordeler det har for norsk økonomi. Det var en omfattende søkeprosess. 800 studenter deltok, og av dem ble seks stykker (fra USA, Kina, Russland, Tyskland, Mexico og Brasil) valgt ut til å bli med på et intensivt ukesprogram.

Det var en omfattende søkeprosess. 800 studenter deltok, og av dem ble seks stykker (fra USA, Kina, Russland, Tyskland, Mexico og Brasil) valgt ut til å bli med på et intensivt ukesprogram. 

BI Gender equality 3

BI Gender equality 2

I løpet av oppholdet møtte de studenter, politikere, næringslivsledere. I tillegg var de sammen med fedre i fødselspermisjon, for å se hvordan norske familier organiserer livene sine. Uken ble avsluttet 8. mars med en stor konferanse om likestilling hvor blant andre Hillary Clinton deltok.

Konseptet og studentenes erfaringer har blitt til en 8 minutter lang dokumentar, som i disse dager slippes i det internasjonale markedet. 

Dokumentaren er laget i samarbeid med The Film Agency Oslo, regi Sigve Aspelund.