Jotun

Undersjøisk revolusjon fra Jotun

Jortun image001

I samarbeid med Kongsberg Maritime har Jotun utviklet ny teknologi for en mer bærekraftig skipsfart. Los & Co har laget den internasjonale lanseringskampanjen JOIN THE REVHULLUTION.

Prosjekt status

Pågående

Samarbeidspartnere

År

2020

For dette er på mange måter en revolusjon. Jotun Hull Skating Solutions er en innovativ og proaktiv løsning som gjør det enklere og mer miljøvennlig å holde undervannsskrog rene. Dette vil igjen føre til reduserte utslipp og et renere hav. 

Løsningen kombinerer på en helt ny måte premium maling med avansert analyse og en spesialutviklet rengjøringsrobot; Jotun HullSkater, som inspiserer og renser skipsskrog fjernstyrt fra en av Jotun sine globale operasjonssenter. 

«Jotun Hull Skating Solutions er en kombinasjon av undervannsrobotikk og avansert kjemi, hvor miljø og økonomi går hånd i hånd. Jotun HullSkater er alltid med ombord og kan holde skroget fritt for begroing til enhver tid. For rederiene gir dette full operasjonell fleksibilitet og reduserte drivstoffkostnader, klimagassutslipp og ikke minst forhindrer transport av fremmede marine arter til nye havområder, sier Hanne Marie Pedersen, Global Communication Manager i Jotun.»