Vinmonopolet

Vinmonopolets samfunnsoppdrag som utgangspunkt for atferdsendring

Toppbilde

En ny kampanje fra Vinmonopolet gir unge mennesker et verktøy for å kunne ha den relasjonen til alkohol som de ønsker. – En tydeliggjøring av det viktige samfunnsoppdraget vårt, sier Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet.

Prosjekt status

Pågående

Samarbeidspartnere

År

2020

Med studiestart, flytting, ny jobb osv, endrer mange sitt forhold til alkohol. Det er lett å bli revet med i nye sosiale settinger, og mange kan oppleve at de mister seg selv litt ved at de drikker mer og oftere.  Da er det viktig å ta en sjekk i speilet, spørre hvordan det egentlig går og reflektere over om det er slik man ønsker å være.

Fokus på samfunnsoppdraget og ny merkevarehistorie

Oppgaven som ble gitt til Los & Co var å knytte samfunnsoppdraget tettere til merkevaren og på den måten gjør en enda bedre jobb utover det å være en faghandel. Undersøkelser viser at mange vet at oppdraget er å begrense skadevirkningene av alkohol, men forstår ikke egentlig hvordan det påvirker oss som enkeltpersoner og som samfunn.

Vinmonolet er et viktig virkemiddel i kampen mot de negative virkningene av alkohol. Det er selve samfunnsoppdraget. Det løses ikke bare ved at Vinmonpolet reduserer tilgjengeligheten og selger med ansvar, men også ved at folk forstår hvorfor vi har polet og hva det betyr for dem. Merkevarehistorien vi har utarbeidet sammen med Vinmonopolet går i så måte ganske dypt på grunnlaget for polordningen og dens rolle i det norske samfunn.

Dette er den første kampanjen for Vinmonopolet hvor vi tar for oss samfunnsoppdraget «for enkeltmennesker». Vi ønsket å lage noe som er mindre pekefingerkommunikasjon og mer oppbyggende på de gode valgene. Å fokusere på hvilken relasjon man selv har til alkohol, og gi et verktøy for å bygge den relasjonen, er et nytt grep for Vinmonopolet som er med i tråd med merkevarens unike posisjon i det norske samfunn.