Los & Co er miljøfyrtårn

Miljofyrtarn v1 Banner 1920x1080px

Fra juni 2020 er vi stolte over å kunne si at Los & Co er en Miljøfyrtårnbedrift. Sertifikatet er en anerkjent attest på at virksomheten tar sitt klima- og miljøansvar på alvor.

Dato

2020

Skrevet av

Kaia Elise Hødnebø Nelson

Både interne og eksterne drivkrefter har gjort det naturlig å miljøsertifisere byråets virksomhet i Skur 41, forteller daglig leder Bård Skjørtorp:

– Hovedgrunnen er åpenbar. Alle, både privatpersoner og selskap, må ta ansvar for egen miljøpåvirkning. Samfunns- og miljøengasjementet hos våre medarbeidere gjenspeiles i oppdragene vi ønsker oss og måten vi jobber på hver dag. Miljøfyrtårnsertifikatet er en attest på dette, og forhåpentlig til motivasjon for både eksisterende og fremtidige ansatte, sier han.

Sertifikatet, som utstedes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, er Norges mest brukte for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Kaia Hødnebø Nelson er miljøfyrtårnansvarlig i Los & Co, og har ledet arbeidet som har ført frem til sertifiseringen.

– Sertifiseringsprosessen har i stor grad handlet om å sette allerede eksisterende praksis og mentalitet i system. Vi har gjennomgått rutiner og forsterket infrastruktur for å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, samt utarbeidet retningslinjer og satt mål for å minimere avfall, transport, innkjøp og energibruk, forteller hun.

Klima- og miljøregnskapet som er levert for 2019 skal legge lista. Nå skal Los & Co jobbe kontinuerlig for å bli bedre, blant annet i et nyetablert arbeidsmiljøutvalg og en miljøarbeidsgruppe.

– Vi skal lytte og endre og hente inspirasjon i alt det positive som skjer rundt oss. Vi oppfordrer kolleger, kunder og samarbeidspartnere til å komme med sine ideer og forslag, forteller Nelson.

– Bli med på miljødugnaden!

Som miljøfyrtårnbedrift er Los & Co blant annet forpliktet til stadig å øke andelen miljøsertifiserte leverandører og samarbeidspartnere i verdikjeden. Aktører som ikke har noen miljøattest vil derfor bli kontaktet med en oppfordring om å bli med på dugnaden.

– Som Miljøfyrtårn er vi stolte av å være del av et økosystem av kunder og leverandører med tilnærmingen «vi kan stadig bli litt flinkere på miljø». Det er en bevegelse som øker i omfang og moment, hvor de som ikke kan dokumentere en målbar miljøinnsats fort kan bli diskvalifisert, tror hun.