Ny kunde!

REN velger Los & Co for et mer bærekraftig Oslo

REN team

Etter en større anbudsrunde har Renovasjonsetaten valgt Los & Co som samarbeidspartner. Nå skal vi hjelpe Oslos befolkning å bli enda bedre til å kildesortere, et oppdrag som krever både samfunnsforståelse og kreativitet.

Dato

23. Januar 2020

Skrevet av

Kaia Elise Hødnebø Nelson

Kategori

Ny kunde

I tildelingsbrevet fra Renovasjonsetaten beskriver avdelingsdirektør Kjersti Marie Kristoffersen at Los & Co kunne tilby et team med særdeles god erfaring og spesialkompetanse på adferdsendring:

«De beskrev meget godt hvordan de vil bidra til adferdsutløsende kommunikasjon, og bygget besvarelsen sin rundt et godt konsept, med et enkelt budskap som viser at den enkeltes adferd påvirker sluttresultatet. Teamet viste masse engasjement og faglig styrke. De kunne vise til omfattende innsiktsarbeid, godt forankret i teori og tidligere oppdrag. Los & co har etter vår oppfatning levert det beste innsiktsarbeidet, og brukte dette til å gi oss tydelige anbefalinger. Los & Co er dessuten en av tilbyderne som la vekt på verdien av samarbeid med Oslos befolkning, og koblet det sammen med RENs samfunnsoppdrag,» heter det i tildelingsbrevet.

Det kreative teamet, med Jan Cato Tangen og Carina Laurhammer i spissen, gleder seg til å ta fatt på oppdraget:

– Vi er utrolig glade for å bidra til et mer bærekraftig Oslo. Holdningsskapende arbeid er alltid ekstra motiverende å jobbe med, og spesielt når vi kan få lov til å jobbe med den nære hverdagen til så mange mennesker. Vi ønsker å gi folk fornyet tro på den viktige klimakampen som utkjempes hjemme på kjøkkenet, forteller Carina og Jan Cato.

Samfunnsforståelse og engasjement gir flere oppdrag

Los & Co får stadig flere oppdrag fra kunder der samfunnsansvar står i fokus. Rådgiver Christin Elvegård peker på flere faktorer som må til for å skape et kompetansemiljø for holdnings- og adferdsendrende kommunikasjon.

– Slike jobber krever at vi går dypere i selve oppdragsforståelsen. Å forvalte viktige samfunnsoppdrag handler om være en samarbeidspartner, ikke bare en leverandør. Det er en tillit vi bare kan fortjene gjennom kunnskap, faglig styrke, samfunnsforståelse og engasjement, forteller Christin.

Kreativ leder Marianne Knutsen kaller det «en utvidet forretningsforståelse»:

– Kunder som REN og Vinmonopolet passer oss perfekt. Vi digger alle som står på for de viktige tingene, som ønsker å drive frem gode løsninger for mennesker, miljø eller samfunn. Her kan vi som byrå ta i bruk all vår kompetanse, samfunnsforståelse, forretningsforståelse og kreativitet, og slik tilføre verdi utover det kommersielle, forteller Marianne.