Personvernerklæring

Dato

26. September 2018

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Daglig leder er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger i Los & Co AS. Det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysningene er delegert til Leder for Økonomi og IT.

2. Hva er formålet?

Ansatte og tidligere ansatte: Personaladministrasjon, som ferieplanlegging og permisjoner. Utbetaling av lønn og feriepenger, refusjon av utlegg og beregning av skattetrekk og pensjonsinnskudd. Rapportering til offentlige myndigheter.

Jobbsøkere: Grunnlag for vurdering av eventuell ansettelse.

Leverandører og kunder: Administrasjon og oppfølgning av innkjøp og av leverandørforholdet med de registrerte personenes arbeidsgiver. Administrasjon og oppfølgning av salg og fakturering og kundeforholdet med de registrerte personenes arbeidsgiver.

Aksjeeiere og styremedlemmer: Administrasjon av aksjeeierforhold, for eksempel innkalling til generalforsamling og etterlevelse av lovkrav. Administrasjon av styrearbeidet samt innsending av opplysninger til offentlige myndigheter.

Nyhetsbrev-mottakere: Vi samler inn informasjon med formål å drive markedsførings- og informasjonsarbeid.

3. Hvilke personopplysninger behandles?

For ansatte og tidligere ansatte behandles navn, telefonnummer, privatadresse, fødselsnummer, oppstartdato, evt. sluttdato, stillingstittel, stillingsbrøk, loggførte arbeidstimer, lønnsinformasjon, bankkontonummer, informasjon om utbetalte bonuser og deltakelse i bonusprogrammer, feriepenger, fravær og fraværsgrunner (som sykdom og fødselspermisjon), disiplinærtiltak, pårørendes kontaktinformasjon.

For nyhetsbrevmottakere samler vi inn informasjon som navn, e-postadresse og bedrift, samt data til statistikk på åpning av nyhetsbrev for de som mottar dette.

For alle andre behandles kun navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse og bedrift.

 

4. Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysningene hentes ved ansettelse og når et kunde- eller leverandørforhold opprettes. Opplysninger om nyhetsbrevmottakere hentes ved at mottakere aktivt registrerer seg på Los’ nettsider.

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Med unntak av ansatte er det frivillig å gi fra seg opplysningene.

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi deler ikke dine personopplysninger med noen. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål enn det som er oppgitt på denne siden, med mindre det er eksplisitt oppgitt og du gir aktiv aksept i annen sammenheng.

7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Los & Co lagrer personopplysningene i lønnssystemet og i kunde- og leverandørsystemet samt i kundedatabasen. Alle tilganger er passordbeskyttet og er begrenset til et fåtall ansatte i Los & Co.

Mottakere av nyhetsbrev kan når som helst administrere informasjonen vi lagrer, eller velge å ikke lenger abonnere på nyhetsbrevet. Til nyhetsbrev benytter vi Mailchimp. Du kan lese mer om Mailchimp og personvern her.

Dersom du ønsker å slette din profil ber vi deg kontakte oss på post@losco.no, så vil vi deaktivere og slette din historikk og profil.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Personopplysningsloven sikrer deg retten til innsyn i egne personopplysninger. Det er Norges lovverk som gjelder.

9. Hvordan sikres opplysningene?

Los & Co lagrer personopplysningene dine i lønnssystemet og i kunde- og leverandørsystemet samt i kundedatabasen. Alle tilganger er passordbeskyttet og er begrenset til et fåtall ansatte i Los & Co. I den grad Los & Co benytter underleverandører er det egne databehandleravtaler etablert med disse. Ved bruk av slike underleverandører bekrefter Los & Co at disse pålegges de samme forpliktelser med hensyn til vern og bruk av personopplysninger samt andre kundedata som Los & Co har.

10. Nettstatistikk

Los & Co AS samler inn opplysninger om besøk på losco.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

11. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Los & Co bruker informasjonskapsler til å generere statistikk i Google Analytics og kan således spore din bruk av nettstedet til IP-adressen du bruker. Los & Co gir ikke Google Analytics tillatelse til å hente din IP-adresse, men lar Google bruke tilfeldig genererte ID-nummer som identifikator. Dette kan man lese mer om her.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 2-7b.

Hvordan du administrerer informasjonskapsler kan du lese om på nettvett.no: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

12. Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på post@losco.no dersom du har spørsmål til behandling av personopplysninger i Los & Co AS.

 

Denne personvernerklæringen er sist endret 15. juni 2018.